ΚΥΒΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙA

ΚΥΒΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙA

ΚΥΒΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙA
ΚΥΒΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙA

Γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στη Νέα Σμύρνη. Πτυχιούχος του τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόφοιτη του τμήματος Λογιστών της σχολής Καρέλλη. Επιμόρφωση στο ΕΑΠ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Διατηρεί λογιστικό γραφείο στη Νίκαια, όπου ασκεί ως ελεύθερη επαγγελματίας το επάγγελμα του λογιστή. Ιδιοκτήτρια Κέντρου Ξένων Γλωσσών όπου και διδάσκει. Πρόεδρος του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Λογιστών. Μέλος της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Οικοδομικών Συνεταιρισμών.