Close

Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ Ν. Σμύρνης

Μήνας: Αύγουστος 2020

Προτάσεις της ΣΤΡΟΦΗΣ στο Δήμο Νέας Σμύρνης για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

Προτάσεις της ΣΤΡΟΦΗΣ στο Δήμο Νέας Σμύρνης για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19  

Είναι προφανές ότι υπάρχει αναζωπύρωση της πανδημίας, η οποία είναι πολύ πιθανό να επιδεινωθεί τους φθινοπωρινούς μήνες. Τα δεδομένα φαίνεται να έχουν αρνητικό πρόσημο. Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κεντρικής διοίκησης σε συνδυασμό με τη διγλωσσία (αρχικά χρειαζόταν η μάσκα, στη συνέχεια όχι κτλ.)έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα αβεβαιότητας και ανασφάλειας στους πολίτες. Ταυτόχρονα η άρση του lock down καλλιέργησε όπως ήταν αναμενόμενο μια χαλάρωση. Στην κατεύθυνση αυτή ο δήμος πρέπει να επανέλθει με ένα οργανωμένο σχέδιο ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και στήριξης της πόλης:  

1.Στοχευμένο πρόγραμμα ενημέρωσης των κατοίκων του δήμου Νέας Σμύρνης.  

Ενημέρωση με ανάρτηση των μέτρων πρόληψης και γραφημάτων με τεχνική πλυσίματος χεριών και χρήσης μάσκας, σχεδιασμό  καμπάνιας με αφίσα-video για την αναγκαιότητα τήρησης των μέτρων. Επιμέλεια επιμέρους υλικών ανά χώρο και κοινωνική ομάδα (νέοι, ηλικιωμένοι, παιδιά κτλ.)  

– σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες της πόλης  

-στα καταστήματα της πόλης (συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο)  

-στους χώρους που συγκεντρώνονται πολλά άτομα  

Συγκρότηση εθελοντικής ομάδας που θα επεξεργαστεί σε συνεργασία με το γραφείο τύπου την παραπάνω επικοινωνιακή στρατηγική του Δήμου.  

2.  Διενέργεια tests  στους εργαζόμενους όλων των υπηρεσιών του δήμου και στους δημοτικούς συμβούλους, καθώς συμμετέχουν σε επιτροπές και έρχονται σε επαφή με τους πολίτες.  

3. Τακτικές απολυμάνσεις στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς του Δήμου, διασφάλιση  συχνότερων δρομολογίων, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός  

4. Έγκαιρη και επαρκής προμήθεια όλων των δημόσιων δομών με το απαραίτητο υλικό προστασίας (αντισηπτικά υγρά, σαπούνια, μάσκες, γάντια).  

5. Επαρκής προμήθεια των δημοτικών ιατρείων με το απαραίτητο υλικό προστασίας (μάσκες, γάντια, στολές, αντισηπτικά υγρά, σαπούνια).  

6. Συνεχής επαφή με την εκκλησία, τα αθλητικά σωματεία και τους συλλόγους της πόλης, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των μέτρων και να επιλύονται τυχόν προβλήματα.  

7. Συνεργασία Δημοτικών Ιατρείων με το Κέντρο Υγείας Καλλιθέας και τον ΕΟΔΥ για εκπόνηση σχεδίου σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων στο Δήμο.  

ΣΧΟΛΕΙΑ  

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να προχωρήσει απρόσκοπτα για παιδαγωγικούς και κοινωνικούς λόγους. Δυστυχώς, δεν αξιοποιήθηκε η προηγούμενη περίοδος για την υγειονομικά ασφαλή έναρξη των σχολείων. Η έναρξη της σχολικής περιόδου γίνεται χωρίς κανένα σοβαρό σχεδιασμό και χωρίς να έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα (πρόσληψη αναπληρωτών καθηγητών-δασκάλων, εύρεση χώρων για τη δημιουργία μικρότερων τμημάτων που θα εξασφαλίζουν κοινωνική αποστασιοποίηση). Στην κατεύθυνση αυτή, είναι αναγκαία σε επίπεδο δήμου:  

-Διεκδίκηση προς την κυβέρνηση για δημιουργία ολιγομελών τμημάτων (έως 15 μαθητές ανά τμήμα ) με προσθήκη ή αναδιαμόρφωση αιθουσών, πρόσληψη επιπλέον εκπαιδευτικού προσωπικού. Προτείνεται ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο και αίτημα για ψήφισμα σε επίπεδο ΠΕΔΑ και ΚΕΔΕ.  

-Σύσταση κοινής επιτροπής υγείας-παιδείας (συμμετοχή διευθυντών εκπαιδ.μονάδων-εκπροσώπων σχολικών επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας-εκπροσώπων συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, γιατρού εργασίας, παιδιάτρου) για τη συνεχή παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας των σχολείων και την στοχευμένη παρέμβαση όταν κρίνεται απαραίτητο. Συνέργεια της επιτροπής με τον ΕΟΔΥ-Πολιτική Προστασία  

-Διασφάλιση ότι θα υπάρξει έγκαιρη προμήθεια σχολείων με  μάσκες, αντισηπτικά, υλικά καθαριότητας και όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας.  

-Διασφάλιση ότι θα υπάρξει έγκαιρη τοποθέτηση εργαζομένων καθαριότητας στο σύνολο των σχολικών μονάδων. Εξασφάλιση πλήρους ωραρίου για τους εργαζόμενους που θα προσληφθούν  

-Κατάρτιση προγράμματος που θα διασφαλίσει τις απαιτούμενες απολυμάνσεις στις σχολικές αίθουσες και τους κοινόχρηστους χώρους ανά τακτά χρονικά διαστήματα  

-Κάλυψη της δαπάνης για διενέργεια test στους εκπαιδευτικούς. Μέριμνα για διενέργεια tests σε μαθητές όταν προκύπτει ενδεχόμενο νόσησης.  

-Αναφορικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καταγραφή των αναγκών των σχολικών μονάδων και των μαθητών  σε ηλ/κό εξοπλισμό (ηλ/κοί υπολογιστές, tablet). Εξασφάλιση κονδυλίου από το Δήμο, για την αγορά τους.  

-Ειδική μέριμνα για την εκπαίδευση των παιδιών ευάλωτων ομάδων. Συνεργασία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου με την επιτροπή υγείας-παιδείας όπου κρίνεται απαραίτητο, με στόχο τη λήψη εξειδικευμένων μέτρων.  

-Κατάρτιση πρωτοκόλλων (σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΥ) όσον αφορά την καθαριότητα , τις εξωσχολικές δραστηριότητες που γίνονται στους προαύλιου χώρους(δραστηριότητες αθλητικών συλλόγων ,συλλόγων γονέων κτλ.), την αντιμετώπιση ειδικών ή έκτακτων περιπτώσεων.  

Τέλος,  

-Διεκδίκηση επιπλέον έκτακτης επιχορήγησης (πέραν αυτής που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών για την προμήθεια των μασκών στους μαθητές) ώστε ο δήμος/οι δήμοι να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες που διαμορφώνονται λόγω της πανδημίας.  

-Ενίσχυση του προϋπολογισμού των σχολικών επιτροπών για την κάλυψη των δαπανών αντιμετώπισης του  covid-19  

-Αντίστοιχη μέριμνα πρέπει να υπάρξει για την εκπόνηση συγκεκριμένου σχεδίου από το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και το Νομικό Πρόσωπο της «Εθνικής Στέγης» ώστε να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για τους παιδικούς σταθμούς και τα ΚΑΠΗ.