Ραπτόπουλος Σταύρος

Sharing is caring!

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Είναι 55 ετών, πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ, MSc στο «Σχεδιασμό και Κατασκευή Υπογείων Έργων». Μηχανικός της Εγνατία Οδός Α.Ε., όπου διετέλεσε προϊστάμενος του Τμήματος Σηράγγων. Εκλεγμένο μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Επιτροπής Σηράγγων & Υπογείων Έργων, αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, ως εκλεγμένο μέλος του Συλλόγου Εργαζομένων της Εγνατία Οδός Α.Ε. Έχει συμμετάσχει, από θέσεις ευθύνης, στην κατασκευή πολλών από τα μεγαλύτερα έργα υποδομών την τελευταία 25ετία (Μετρό Αθήνας, Σήραγγες Κακιάς Σκάλας κ.ά.).