Κυπριανίδου Ματρώνα (Πατρίτσια)

Sharing is caring!

ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΤΡΩΝΑ (ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ)
ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΤΡΩΝΑ (ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ)

Δρ. χημικός, μέλος της ΣτΑ της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. Εργάζεται στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», όπου από το 2010 είναι μέλος του ΔΣ ως αιρετή εκπρόσωπος των εργαζομένων. Με οικογενειακή καταγωγή από τη Σμύρνη, συμμετέχει επί μακρόν στα κοινά της Ν. Σμύρνης. Δραστηριοποιείται πολιτικά στο χώρο της ανώτατης παιδείας και της έρευνας και είναι υπεύθυνη συντονισμού της Θεματικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για την Έρευνα.