Γιαννάκης Δημήτρης

Sharing is caring!

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Είναι 47 ετών, διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός του ΔΠΘ, παντρεμένος, με δύο κόρες. Από το 1993 εργάζεται ως πολιτικός μηχανικός στη κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων έργων. Την τελευταία περίοδο ήταν επιβλέπων μηχανικός σε συγχρηματοδοτούμενα δημόσια έργα. Συμμετέχει ενεργά σε πολιτικές και κοινωνικές συλλογικότητες, σε κινήσεις πολιτών και σε συλλόγους γονέων, θεωρώντας ότι ένα πλατύ πολιτικό και κοινωνικό ρεύμα αποτελεί αναγκαιότητα για την έξοδο της χώρας μας από την κρίση.