Χατζηστεφάνου Βαφέα Αναστασία (Σίση)

Σπούδασε παιδαγωγικά στην Αθήνα και Γαλλικό Πολιτισμό στο Παρίσι. Το 1975 ίδρυσε  το συνεργατικό πειραματικό, αντιαυταρχικό σχολείο «Το Εργαστήρι». Από το 1987 είναι ιδρυτικό μέλος και διευθύντρια του Κέντρου Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης «Σχεδία», μη κερδοσκοπικού φορέα με αντικείμενο την έρευνα/δράση για  την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της τέχνης. Έχει γράψει άρθρα και βιβλία για την προώθηση της ισότητας δικαιωμάτων μέσω της τέχνης και της εκπαίδευσης.