Μητρόπουλος Ιωάννης

Κατοικεί στη Νέα Σμύρνη από το 1982. Σπούδασε στο Οικονομικό Τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά. Στη διάρκεια του Εργασιακού του Βίου απασχολήθηκε κυρίως στην πρώην Εμπορική Τράπεζα ως Ελεγκτής. Σήμερα διατηρεί Εταιρεία στο χώρο της Διατροφής με αντικείμενο την Παραγωγή, Τυποποίηση και Εμπορία Οσπρίων Ορεινής Κορινθίας. Το εργαστήριο τυποποίησης λειτουργεί στη Νέα Σμύρνη. Συμμετέχει σε δράσεις αλληλεγγύης διάθεσης τροφίμων.