Κυπριωτάκη Μαρία (Μαριάννα)

 

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, είναι νοσηλεύτρια και έχει μια κόρη. Κατοικεί στη Ν. Σμύρνη από το 2006. Από το 1988 έως το 2006 εργάστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ως γραμματέας του Συλλόγου εργαζομένων και σε ερευνητικά προγράμματα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και σε απογευματινά ιατρεία του ΠΑΓΝΗ και σε άλλα Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Είναι εθελόντρια του Ερυθρού Σταυρού από το 2000. Επίσης είναι πτυχιούχος Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων με 7ετή επαγγελματική δραστηριότητα στην Κρήτη.