Κυβέλου Ευαγγελία

Γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στη Νέα Σμύρνη. Πτυχιούχος του τμήματος Γαλλικής γλώσσας και φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόφοιτη του τμήματος Λογιστών της σχολής Καρέλλη. Επιμόρφωση στο ΕΑΠ  στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Διατηρεί λογιστικό γραφείο στην Νίκαια όπου εξασκεί ως ελεύθερος επαγγελματίας το επάγγελμα του λογιστή. Ιδιοκτήτρια Κέντρου Ξένων Γλωσσών  όπου και διδάσκει. Πρόεδρος του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Λογιστών. Μέλος της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Οικοδομικών Συνεταιρισμών