ΚΑΚΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ)

 

Πάλαι ποτέ Μαθηματικός, πληροφορικάριος στην Εθνική Τράπεζα, συνδικαλιστής, Πρόεδρος και Γ.Γ. στους Συλλόγους Γονέων της Ευαγγελικής, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής και διάφορα άλλα. Νυν συνταξιούχος, ερασι-τέχνης κιθαρωδός, αοιδός και ενίοτε μπουζουκτσής (λέμε τώρα).