Close

Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ Ν. Σμύρνης

Blog

All Blog Posts

Όχι στην καταστροφή της πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης

Sharing is caring!

ΕΚΘΕΤΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΠΑΤΑΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ

 – Τριετής μεθόδευση προκειμένου να μην επαναπροκηρυχθεί ασύμφορος διαγωνισμός 2,5 εκ. ευρώ

– Ο δήμος υπέγραψε σύμβαση με τον εργολάβο χωρίς την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

– 1.200 κυβικά μέτρα τσιμέντο στην πλατεία και εγκιβωτισμός των δέντρων

Η δημοτική αρχή εδώ και τέσσερα χρόνια προσπαθεί συστηματικά να προωθήσει το έργο «Ανάπλαση Πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης» (προϋπολογισμού 2,8 εκ. ευρώ!) αδιαφορώντας για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δήμου, για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του δημόσιου χρήματος, αλλά και για την ίδια τη νομιμότητα. Τελευταίο επεισόδιο στο σίριαλ αυτό η έναρξη των έργων χωρίς την απαιτούμενη άδεια από την Περιφέρεια και την έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η δημοτική κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι το έργο που προωθεί ο δήμος στην πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης είναι σπάταλο, άχρηστο, αδιαφανές, ελλιπώς τεκμηριωμένο και οικονομικά ασύμφορο. Στην εμπεριστατωμένη αυτή κριτική η δημοτική αρχή απαντά με ανούσιες δηλώσεις ότι δήθεν δεν καταλαβαίνουμε τη σύγχρονη αισθητική, εννοώντας προφανώς την αισθητική του τσιμέντου.

Ας δούμε όμως τα πράγματα με τη σειρά:

 

1) Η σκανδαλώδης εύνοια του εργολάβου και η αδιαφορία για τη διαφάνεια – Τρεις χαμένες ευκαιρίες για τη μείωση του κόστους του έργου

Τον Απρίλιο του 2010 προκηρύχθηκε διαγωνισμός για το έργο «Ανάπλαση της Πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης» στο οποίο η μειοδότρια εταιρεία έδωσε έκπτωση μόνο 11,2%. Μετά από κατακραυγή εξαιτίας του υπέρογκου κόστους και του μηδαμινού ποσοστού έκπτωσης (για παράδειγμα, την ίδια χρονική περίοδο για την πλατεία Καρύλλου επιτεύχθηκε έκπτωση 56%) ο δήμος αναγνώρισε ότι το έργο είναι ασύμφορο και αποφάσισε να επαναπροκηρύξει το διαγωνισμό. Παρ’ όλα αυτά, η δημοτική αρχή δεν ζήτησε γνωμάτευση από το αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο και δεν αιτιολόγησε επαρκώς την απόφασή της, δίνοντας έτσι στον εργολάβο τη δυνατότητα να πετύχει την ακύρωσή της απόφασης γιατί αυτή «εκδόθηκε κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας». Η Στροφή Νέας Σμύρνης μάλιστα είχε ενημερώσει επισήμως τη δημοτική αρχή για τη διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί, κάτι που κάνει ακόμη πιο προφανή την ευθύνη της δημοτικής αρχής για την αρνητική αυτή εξέλιξη και για το ότι δεν ενημέρωσε το δημοτικό συμβούλιο και την πόλη για τα λάθη και τις παραλείψεις της.

Το έργο πάντως δεν προχώρησε τότε, καθώς δεν είχε εξασφαλιστεί χρηματοδότηση. Και πάλι όμως ο δήμος δεν χρησιμοποίησε αυτή την καθυστέρηση προς όφελός του. Σύμφωνα με την περίπτωση 4 του άρθρου 27 του ν. 3669/2008, ο διαγωνισμός μπορεί να ακυρωθεί αν περάσουν 12 μήνες χωρίς να υπογραφεί σύμβαση. Η δημοτική αρχή μπορούσε δηλαδή και πάλι να διεκδικήσει το ελάχιστο: καλύτερη διαχείριση του δημοσίου χρήματος.

Αιφνιδίως το Φεβρουάριο του 2013 ο δήμος επανεντάσσει το έργο στο Τεχνικό του Πρόγραμμα. Προκειμένου στη συνέχεια να εντάξει το έργο στο ΕΣΠΑ (και ενώ έχουν περάσει τρία χρόνια σχεδόν από το διαγωνισμό) ο δήμος ξαναφέρνει προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο την αρχική μελέτη (αρ. 305/2009) μετονομάζοντάς την σε 305/2012. Δεν ενημερώνει όμως επαρκώς το ΔΣ για τους λόγους αυτής της μετονομασίας, ούτε βέβαια χρησιμοποιεί αυτή την επιλογή του ως αφορμή για να επαναπροκηρύξει ένα διαγωνισμό που ο ίδιος θεωρούσε ασύμφορο.

Τον Μάρτιο του 2013 το Ελεγκτικό Συνέδριο (αρ. απ 93/2013) αποφαίνεται αρνητικά για την έναρξη του έργου καθώς δεν προσκομίστηκαν στοιχεία για την πηγή χρηματοδότησης. Στις 5/4/2013 εγκρίνεται η ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ και στις 14/5/2013 υπογράφεται παρανόμως (καθώς δεν έχει δοθεί έγκριση από το ελεγκτικό συνέδριο) σύμβαση με τη μειοδότρια εταιρεία (με έκπτωση 11,2%). Μάλιστα για την υπογραφή της σύμβασης γίνεται επίκληση της υπ. αριθμ 93/2013 πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προσυμβατικό έλεγχο του έργου, η οποία όμως απαγορεύει την υπογραφή σύμβασης, λέγοντας: «Κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης για το έργο Ανάπλαση Πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης».

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του Ν. 4030/11, για κατασκευαστικά έργα διαμορφώσεων κοινόχρηστων χώρων απαιτείται έγκριση από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (πρώην ΕΠΑΕ). Όπως μας ενημερώνει με έγγραφό της η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου, το έργο δεν έχει λάβει την απαιτούμενη αυτή έγκριση, αλλά απλώς έχει κάνει τις σχετικές αιτήσεις. Για όλους αυτούς τους λόγους δεν έχει αναρτηθεί και στο χώρο του εργοταξίου η απαιτούμενη πινακίδα με τα στοιχεία του έργου, παρότι κάτι τέτοιο είναι υποχρεωτικό.

Όλη η παραπάνω αλυσίδα πράξεων που ευνοούν την ανάθεση στον συγκεκριμένο εργολάβο ενός έργου που ο ίδιος ο δήμος έχει θεωρήσει οικονομικά ασύμφορο, ξεπερνά κατά πολύ τα όρια των «τυπικών γραφειοκρατικών αβλεψιών» και τεκμηριώνει την ευθύνη του δήμου.

Μάλιστα, ο Δήμος δεν αποτελεί απλώς κύριο του έργου, αλλά κατά το νόμο έχει την ευθύνη και υποχρέωση να ελέγχει ότι ο εργολάβος τηρεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες, και αν δεν έχει τις απαιτούμενες άδειες, πινακίδες κ.λπ. να προβαίνει σε διακοπή του έργου.

Ευθύνες όμως έχει και ο διευθυντής της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου, που έχει αναλάβει την επίβλεψη ενός έργου για το οποίο είναι ενήμερος ότι παρανόμως έχει υπογραφεί σύμβαση, ενώ επιπλέον δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από την Περιφέρεια.

 

2) Ποια είναι η χρησιμότητα του έργου;

Η πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης είναι μια υπαρκτή, λειτουργική πλατεία, με ψηλά δέντρα και μνήμες για την πόλη. Επιπλέον είναι μια από τις λίγες πλατείες με χώμα αντί για πλακόστρωση, κάτι που σύμφωνα με τη συνολική περιβαλλοντική μελέτη για τη Νέα Σμύρνη θα πρέπει να συμβεί και αλλού, ως συμβολή στην αλλαγή του μικροκλίματος. Τα τελευταία χρόνια οι κάτοικοι δεν τη χρησιμοποιούν συχνά, λόγω της πλημμελούς συντήρησης των υποδομών (παγκάκια, καθαριότητα, φωτισμός), αλλά και γιατί η πρόσβαση σε αυτήν είναι δύσκολη, καθώς πρέπει κανείς να διασχίσει χωρίς φανάρι δύο μεγάλους οδικούς άξονες για να την προσεγγίσει (Αγ. Φωτεινής και Κ. Παλαιολόγου). Όλα αυτά μάλιστα την ώρα που η κεντρική πλατεία έχει κορεστεί.

Η σύγχρονη πολεοδομική αντίληψη δεν προκρίνει σε τέτοιες περιπτώσεις τη συνολική ανακατασκευή της πλατείας (αφού τα προβλήματά της δεν είναι κατασκευαστικά) αλλά τη συντήρηση και τον εμπλουτισμό του πρασίνου και των υποδομών (π.χ. με προσθήκη μιας παιδικής χαράς) σε συνδυασμό με δραστηριότητες που θα ξανασυστήνουν την πλατεία στους Νεοσμυρνιούς (π.χ. με εκδηλώσεις και δρώμενα, ιδίως για παιδιά). Το «πρόβλημα» με όλα αυτά είναι βέβαια ότι κοστίζουν πολύ λιγότερο από τα 2,5 εκατ. ευρώ του έργου και αφήνουν μικρότερο κέρδος στους υποστηρικτές του πολιτισμού του τσιμέντου.

Επιπλέον τίθεται το εύλογο ερώτημα κατά πόσο είναι σωστό ο δήμος, εν μέσω κρίσης, να εστιάζει το ενδιαφέρον του στο ράβε-ξήλωνε ενός ήδη ολοκληρωμένου χώρου, βάζοντας στο ψυγείο καινούρια έργα που θα βελτίωναν τη ζωή στην πόλη, όπως π.χ. η πράσινη διαδρομή στην πολύ πιο υποβαθμισμένη Άνω Νέα Σμύρνη. Δυστυχώς όμως για τους κατοίκους της περιοχής, σε προεκλογική περίοδο όλα τα μάτια πέφτουν στη βιτρίνα…

3) Απέρριψαν οι μελετητές το ενδεχόμενο μια ήπιας ανάπλασης;

Σύμφωνα με τους μελετητές η Πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης αποτελεί «σημαντικό χώρο πρασίνου» ο οποίος όμως είναι «παρωχημένος». Δυστυχώς όμως δεν μπαίνουν στον κόπο να μας εξηγήσουν ούτε γιατί τον θεωρούν παρωχημένο, ούτε γιατί απαιτείται η ριζική ανακατασκευή και όχι μια ήπια προσέγγιση, ούτε βέβαια γιατί η δική τους σχεδιαστική πρόταση επιλύει τα προβλήματα λειτουργικότητας. Αυτό μπορεί να σημαίνει μόνο ένα πράγμα: δεν τους ζητήθηκε ποτέ κάτι τέτοιο. Είναι γνωστό άλλωστε ότι οποιαδήποτε μελέτη απαντάει στα ερωτήματα που της έχουν τεθεί, και στην προκειμένη περίπτωση είναι προφανές πως η εντολή δεν ήταν να αναζητηθεί η βέλτιστη λύση, αλλά απλώς να σχεδιαστεί μια πλατεία με υψηλό κατασκευαστικό κόστος.

 

4) Ποια τα λειτουργικά προβλήματα της νέας πλατείας;

Η μελέτη ανάπλασης της πλατείας μειώνει τη λειτουργικότητα και τη χρηστικότητα προς τον πολίτη, μετατρέποντας το σύνολο σχεδόν της πλατείας σε μια λοξή διαδρομή πλάτους 5,50 μέτρων που οδηγεί προς το εμπορικό κέντρο της πόλης (γύρω από την κεντρική πλατεία). Το σύνολο της αρχιτεκτονικής σύνθεσης λειτουργεί με σκοπό να τονίσει τη διαγώνια διαδρομή, τοποθετώντας παράλληλα με αυτήν αυλάκι με νερό. Οι επιφάνειες που απομένουν εκατέρωθεν της κεντρικής διαδρομής κατατμούνται περαιτέρω από στενά ορύγματα πλάτους μόλις 1,5 μέτρων, κάθετα στην κεντρική διαδρομή, που θα λειτουργούν ως περάσματα προς την Αγ. Φωτεινής, με την οποία υπάρχει υψομετρική διαφορά. Οι περιοχές ανάμεσα στα κάθετα αυτά περάσματα αντιμετωπίζονται αμήχανα. Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, χωροθετούνται «χώροι για τα παιδιά με ειδικά ηχητικά παιχνίδια, μετά χώροι ησυχίας και περισυλλογής» χωρίς καμία άλλη επεξήγηση και ανάλυση.

Από την πλευρά της οδού Κων/νου Παλαιολόγου τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα, καθώς όλη η περιοχή μεταξύ της κεντρικής διαδρομής και του πεζοδρομίου καταλαμβάνεται από ένα πρανές οπλισμένου σκυροδέματος επενδεδυμένο με πέτρινες πλάκες. Μέσα σε αυτή την τσιμεντένια επιφάνεια θα εγκιβωτιστούν τα δεκάδες δέντρα που υπάρχουν στο σημείο εκείνο. Σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση: «Το πρανές που δημιουργείται προς την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης αντιμετωπίζεται ως ένα γλυπτικό δάπεδο το οποίο λειτουργεί ως ηχητικό φράγμα από την όχληση της κυκλοφοριακής ανηφορικής κίνησης της οδoύ». Στην πραγματικότητα, το ύψος του πρανούς δεν είναι τέτοιο που να δημιουργεί φράγμα στην όχληση του δρόμου, ενώ τα πολλά δέντρα που υπάρχουν θα βρεθούν κυριολεκτικά πνιγμένα από το τσιμέντο που θα τα περιβάλλει ασφυκτικά. Η ατυχής αυτή επιλογή ουσιαστικά θα μειώσει τη συνολική επιφάνεια της πλατείας κατά 40%, δημιουργώντας μια μεγάλη ζώνη δυσλειτουργική από πλευράς συντήρησης και καθαρισμού, και παντελώς απροσπέλαστη στους πολίτες.

Επίσης δεν υπάρχουν πουθενά θέσεις για παγκάκια στη νέα διαμόρφωση της πλατείας, εκτός από ένα γραμμικό κατά μήκος της οδού Αγίας Φωτεινής. Το εν λόγω γραμμικό παγκάκι τρέχει σε όλο το μήκος της πλατείας, αλλά κοιτάζει προς την πλευρά του δρόμου. Δεν διαθέτει πλάτη, ενώ προβλέπεται να κατασκευαστεί από υλικό Corten (είδος χάλυβα). Η επιλογή αυτού του υλικού είναι άστοχη, όχι μόνο λόγω του υψηλού κόστους, αλλά και γιατί θα είναι εξαιρετικά δυσάρεστο το κάθισμα το καλοκαίρι με υψηλή θερμοκρασία.

 

5) Συντηρητική προσέγγιση του μνημειακού χαρακτήρα της πλατείας

Η πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη. Οριοθετεί την κεντρική της είσοδο, και εκτός από το άγαλμα του μητροπολίτη Χρυσοστόμου Σμύρνης περιλαμβάνει ένα σύνολο γλυπτών του Β. Καπάνταη, τα οποία συγκροτούν ένα ενιαίο σύνολο. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτός ο μνημειακός χαρακτήρας όχι μόνο να διατηρηθεί, αλλά και να αποκτήσει σύγχρονο χαρακτήρα. Παρ’ όλα αυτά η μελέτη εστιάζει σε προτάσεις εντυπωσιασμού, που κρατάνε τον επισκέπτη σε απόσταση από τα μνημειακά στοιχεία, αντιμετωπίζοντάς τα ως κάτι εξωτερικό προς εκείνον. Έτσι υιοθετείται μια συντηρητική προσέγγιση, που δεν εντάσσει οργανικά τα μνημεία στη ζωή της πλατείας, ώστε αυτά να συνομιλούν με το σήμερα και να μην αποτελούν απλώς μουσειακά εκθέματα.

Επιπλέον, η μελέτη δίνει έμφαση στη νέα τσιμεντένια επιφάνεια που θα δημιουργηθεί, υποβαθμίζοντας τα υπάρχοντα γλυπτά, τα οποία πλέον θα μοιάζουν ατάκτως ερριμμένα. Έτσι, για παράδειγμα, το μνημείο των Αρμενίων προβλέπεται να παραμείνει στη θέση του λόγω δυσκολίας μετακίνησης, όμως η κεντρική διαδρομή της πλατείας περνάει ακριβώς πάνω του, μετατρέποντας το σε ένα εμπόδιο και υποβαθμίζοντάς το. Άλλα αγάλματα (κυρίως προτομές) μετακινούνται σε δευτερεύοντα σημεία της πλατείας, σαν να υπάρχει μια τάση να κρυφτούν, να μην είναι αισθητή η παρουσία τους. Επιπλέον, το κύριο μνημείο, το άγαλμα του Μητροπολίτη Χρυσοστόμου, θα βρεθεί παραγκωνισμένο από τη δημιουργία δίπλα του ενός σιντριβανιού 180 μ² με 36 πίδακες. Ειδικά κατά τις νυχτερινές ώρες, οι φωτισμένοι 36 πίδακες θα είναι τόσο έντονο ηχητικό και οπτικό στοιχείο που θα μετατρέψουν το άγαλμα του Χρυσόστομου σε άχαρο φόντο ενός υπερσιντριβανιού.

Σε γενικές γραμμές υπάρχει προσπάθεια η μνημειακότητα να επιτευχθεί με την χρήση του υδάτινου στοιχείου (χωρίς οι μελετητές να τεκμηριώνουν γιατί η κάλυψη του χώματος με τσιμέντο και η προθήκη νερού αποτελούν καλύτερο τρόπο ανάδειξης της ιστορικής μνήμης από τον σημερινό), το οποίο τρέχει παράλληλα με την κεντρική διαδρομή, αλλά επειδή είναι υπερυψωμένο δημιουργεί ένα απροσπέλαστο όριο. Επίσης γίνεται εκτεταμένη χρήση ακριβών υλικών (Corten) χωρίς ιδιαίτερο λόγο, επιτείνοντας την αίσθηση ότι στόχος δεν είναι τόσο η ανάδειξη της ιστορικής μνήμης όσο το να μεγαλώσει ο προϋπολογισμός και η ανάπλαση να αποκτήσει τη σφραγίδα του δημάρχου.

6) Το πράσινο σε δευτερεύοντα ρόλο

Η πλατεία σήμερα διαθέτει πλούσια βλάστηση, με πλήθος ψηλών δέντρων, αν και σε κατάσταση πλημμελούς συντήρησης από πλευράς του δήμου. Η Τεχνική Έκθεση αναφέρει: «Κύριοι στόχοι στον σχεδιασμό είναι η διατήρηση, προστασία, και περιποίηση των υπαρχόντων δέντρων». Παρ’ όλα αυτά δεκάδες δέντρα θα πνιγούν στο τσιμέντο, με αποτέλεσμα να καταστρατηγείται ο υποτιθέμενος κύριος στόχος του έργου, ενώ κίνδυνοι θα υπάρξουν για το πράσινο και από τις εκτεταμένες εκσκαφές για τη διαμόρφωση του πρανούς από την πλευρά της οδού Αγίας Φωτεινής. Από την πλευρά της Κων/νου Παλαιολόγου προβλέπεται η σκυροδέτηση μεγάλης επιφάνειας, που θα περικλείει τα δέντρα. Η σκυροδέτηση αυτή ουσιαστικά κάνει τα δέντρα να βρίσκονται μέσα σε γλάστρες, και σφραγίζει σχεδόν το χώμα που τα περικλείει, κάτι που δημιουργεί κινδύνους για την επιβίωσή τους. Τέλος, δεν υπάρχει καμία φυτοτεχνική μελέτη, που σημαίνει ότι δεν προβλέπονται νέες φυτεύσεις, πέραν της εκτεταμένης χρήσης χλοοτάπητα, ο οποίος χαρακτηρίζεται «οικολογικός», χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση χλοοτάπητα σε μια πόλη με τις θερμοκρασίες της Αθήνας αυξάνει δραματικά το αναγκαίο για πότισμα νερό. Δυστυχώς η μελέτη δεν μπαίνει στον κόπο να αναφερθεί σε ποσοτικά στοιχεία, ούτε στο κατά πόσο η επιλογή αυτή οδηγεί την πόλη να παρεκκλίνει από τους στόχους που η ίδια η δημοτική αρχή έχει θέσει σε σχέση με τη μείωση της κατανάλωσης και γενικότερα την προώθηση της αειφορίας…

 

7) Υπέρογκο κόστος

Σε αντίθεση με το εξαιρετικά χαμηλό τίμημα της μελέτης (που μεταξύ άλλων δείχνει ότι ο Δήμος επιδίωξε μια διεκπεραιωτική λύση, με τη βασική της λογική καθορισμένη προκαταβολικά από τη δημοτική αρχή), το κόστος για την κατασκευή είναι προκλητικά υψηλό. Ο διαγωνισμός έγινε με προϋπολογισμό 2.800.000 € και η έκπτωση που δόθηκε από τον εργολάβο ήταν απαράδεκτα χαμηλή, μόνο 11,2%, όταν την ίδια εποχή (2010) για την πλατεία Καρύλλου είχε δοθεί έκπτωση σχεδόν 56%. Το κόστος ανεβαίνει εξαιρετικά λόγω της επιλογής πολύ ακριβών υλικών και του όγκου του τσιμέντου που πρόκειται να πέσει στην πλατεία. Ακόμη και τώρα μπορεί το κόστος αυτό να περιοριστεί με ορθολογικό σχεδιασμό και διορθωτικές παρεμβάσεις.

 

8) Μπορεί να σχεδιαστεί αλλιώς ο δημόσιος χώρος;

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, οι παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο πρέπει να αποφασίζονται από την ίδια, πάνω σε άξονες που η ίδια θέτει, ανεξαρτήτως αν έχει την επιστημονική επάρκεια να το πράξει, χωρίς την εμπλοκή ούτε των υπηρεσιών του δήμου, ούτε του δημοτικού συμβουλίου, ούτε των πολιτών. Ακόμη και για ένα έργο – σύμβολο της πόλης, όπως η πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης, η δημοτική αρχή προχωράει σε απευθείας ανάθεση της μελέτης σε γραφείο της αρεσκείας της, και στη συνέχεια καλεί το δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει το έργο στα τυφλά, χωρίς καν να καλέσει τους μελετητές να παρουσιάσουν την πρότασή τους στην πόλη.

Αντίθετα όμως με ό,τι υποστηρίζει η δημοτική αρχή, αυτή η διαδικασία δεν είναι ούτε η σωστή ούτε η προβλεπόμενη. Είναι αυτή που έχει γεμίσει τις πόλεις μας με τσιμέντο και έχει εξορίσει την αισθητική από τον δημόσιο χώρο. Είναι αυτή που δίπλα στο εξαιρετικό δείγμα μοντέρνας αρχιτεκτονικής που αποτελεί η κεντρική πλατεία, σχεδιασμένη από τον Γ. Λεονάρδου, δημιούργησε μια πλατεία Καρύλλου με αισθητική Goody’s (ο δήμαρχος επαίρεται γι’ αυτό μάλιστα).

Η διαμόρφωση ενός τόσο σημαντικού δημόσιου χώρου για την πόλη πρέπει να ξεκινάει με έναν δημόσιο διάλογο, από τον οποίο θα αναδειχτούν τα προβλήματα που πρέπει να λυθούν και οι ανάγκες της πόλης. Στη συνέχεια θα πρέπει η μελέτη να ανατίθεται με αξιοκρατία και διαφάνεια. Ιδίως για έργα μνημειακής σημασίας ή έργα που φιλοδοξούν να αλλάξουν τη λειτουργία του δημόσιου χώρου, θα πρέπει να διενεργείται αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων ορίζονται από το δήμο, ο οποίος έχει έτσι τη δυνατότητα να αναθέσει το ρόλο αυτό σε αξιόπιστα πρόσωπα, με χαρακτηριστικά που ο ίδιος θα επιλέξει (π.χ. έργο, πρωτοποριακότητα ή μη απόψεων κ.λπ.). Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα πρέπει να παρουσιάζονται και πάλι δημοσίως, ώστε μετά από συζήτηση το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει αν τελικά θα προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου με βάση το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

 

Αντί επιλόγου

Για τη ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ το κόστος δεν αποτελεί το μόνο ζήτημα που πρέπει να εξετάζει κανείς όταν μιλάει για τα δημόσια έργα. Αυτό που έχει κυρίως σημασία είναι η κοινωνική τους χρησιμότητα. Η απορρόφηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ επίσης δεν είναι αυτοσκοπός. Το ζητούμενο είναι η σωστή ιεράρχηση έργων από πλευράς δήμου, η έγκαιρη προετοιμασία ώστε αυτά να είναι ώριμα όταν φτάνει η ώρα του όποιου χρηματοδοτικού πλαισίου και η πολιτική διεκδίκηση με την υπόλοιπη αυτοδιοίκηση ώστε τα κάθε είδους ΕΣΠΑ να χρηματοδοτούν έργα που πραγματικά αλλάζουν προς το καλύτερο την πόλη και όχι έργα βιτρίνας χωρίς χρησιμότητα.

Δυστυχώς, η ανάπλαση της πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης κινείται στον αντίποδα όλων αυτών (υπέρογκο κόστος, υποβάθμιση του πρασίνου, αμφιλεγόμενη αισθητική, μειωμένη λειτουργικότητα, επίπλαστη μνημειακότητα) και επιπλέον το έργο εκτελείται αυτή τη στιγμή παράνομα. Πρέπει οι εργασίες να σταματήσουν αμέσως, να ακυρωθεί η μελέτη και ο διαγωνισμός, για να ξεκινήσει διάλογος με τους πολίτες για το χαρακτήρα και τη διαμόρφωση της πλατείας η  οποία αποτελεί υπαίθρια γλυπτοθήκη της πόλης μας, με μνήμες αλλά και πλούσια βλάστηση.

Δεν θα περάσει ο φασισμός

Είναι γνωστό ότι η Χρυσή Αυγή προσπαθεί συστηματικά να αποκτήσει ερείσματα στη Νέα Σμύρνη. Με την εμφάνισή της στην πλατεία το Σάββατο 1/6 για να μοιράσει προπαγανδιστικό υλικό θέλησε να μετρήσει τις αντιστάσεις όλων μας απέναντι στο κήρυγμα μίσους που κάνει. Τελικός της στόχος να μετατρέψει και την πόλη μας σε μια περιοχή όπου θα δολοφονεί κατά βούληση και όπου όλοι οι υπόλοιποι θα είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται σε πολεμική επιφυλακή για να αυτοπροστατεύονται.

Είμαστε αποφασισμένοι να αντιταχθούμε σε αυτή την προοπτική. Όχι μόνο γιατί τιμούμε την ιστορία της Νέας Σμύρνης, μιας πόλης που δημιουργήθηκε από πρόσφυγες, αλλά πρώτα και κύρια για να διασφαλίσουμε ένα φωτεινό μέλλον για μας και τις οικογένειές μας.

  • Θέλουμε μια πόλη που θα προωθεί την ισότητα και την αλληλεγγύη.
  • Μια πόλη που θα υπερασπίζεται έμπρακτα τα δικαιώματα των μειονοτήτων και θα αντιμάχεται τις διακρίσεις. Μια πόλη ενάντια στον πόλεμο, τον εθνικισμό και την πατριδοκαπηλεία.
  • Μια πόλη δημιουργίας και πολιτισμού.
  • Μια πόλη ενάντια στη βία, το ρατσισμό και την ομοφοβία.

 

Θέλουμε μια Νέα Σμύρνη δημοκρατίας και ελευθερίας

Και θα αγωνιστούμε να τη δημιουργήσουμε

Επιτυχημένη και η 3η διάθεση «Χωρίς Μεσάζοντες»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την 1/6/2013, η «3η Απευθείας Διάθεση Προϊόντων Χωρίς Μεσάζοντες» που διοργάνωσε η δημοτική κίνηση Στροφή Νέας Σμύρνης στο κτήμα Δέγλερη (Ευξείνου Πόντου και Σωκίων στην Άνω Νέα Σμύρνη).

Με στόχο την υψηλή ποιότητα και τη δίκαιη τιμή των προσφερομένων προϊόντων για τους καταναλωτές και τους παραγωγούς, καθώς και τη στήριξη αγροτών και συνεταιρισμών, διατέθηκαν σε πάνω από 1000 συμπολίτες μας συνολικά 15 τόνοι προϊόντων (πατάτες, ελαιόλαδο, αλεύρι, όσπρια, ρύζι, τυρί, μέλι, λουκάνικα, οικιακά καθαριστικά κ.ά.).

Σε αυτή την διάθεση υπήρχαν και προϊόντα  δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου όπως καφές, κακάο και ζάχαρη από τον Συνεταιρισμό Συν.Αλλ.Οις.

3η Διάθεση Προϊόντων Χωρίς Μεσάζοντες

Η δημοτική κίνηση «Στροφή Νέας Σμύρνης», προάγωντας των θεσμό της αλληλεγγύης διαθέτει ένα ποσοστό 2% επί των διατηθέμενων προϊόντων σε οικογένειες της πόλης μας που έχουν ανάγκη, εντελώς δωρεάν.

Η δημοτική κίνηση Στροφή Νέας Σμύρνης με αυτή την κίνηση καθώς και με άλλες δράσεις αλληλεγγύης στέλνει το μήνυμα ότι κανείς δεν πρέπει να μένει μόνος του στην κρίση.

Με αντίσταση και ανατροπή θα αλλάξουμε την πόλη και τις ζωές μας

Λευκή επιταγή ζητά η δημοτική αρχή για τη βιβλιοθήκη

Στις 27/5/13 η δημοτική αρχή έφερε προς ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο πρόταση ποσού 90.000 € για τον εξοπλισμό της υπό ίδρυση δημοτικής βιβλιοθήκης (που θα εγκατασταθεί στο νεοκλασικό της Αϊδινίου, όπως προφορικά ενημέρωσε σε προηγούμενη συνεδρίαση ο δήμαρχος).

libraryΔυστυχώς, για άλλη μια φορά, παρά τις διαμαρτυρίες μας, κανείς δεν μπήκε στον κόπο να ενημερώσει για τα σχέδια και της μελέτες που (υποτίθεται ότι) έχει κάνει ο δήμος για το ζήτημα αυτό. Στις ερωτήσεις της αντιπολίτευσης για τον τρόπο λειτουργίας της βιβλιοθήκης, το χαρακτήρα της, το συνολικό κόστος, το είδος, το πλήθος και τον τρόπο επιλογής των βιβλίων, αλλά ακόμη και για το κατά πόσο το κτίριο που επιλέχθηκε (με τι κριτήρια άραγε;) μπορεί να αντέξει το βάρος των βιβλίων, η δημοτική αρχή απαίτησε το δημοτικό συμβούλιο να υπογράψει λευκή επιταγή. Άλλωστε, οι κ. Χατζατουριάν, Τζουλάκης και Κουτελάκης έχουν επισκεφθεί τη γνωστή στο πανελλήνιο βιβλιοθήκη της Βέροιας, άρα «δεν είναι δυνατόν να μην τα έχουν σκεφτεί όλα αυτά…». Ή όπως εξήγησε ο δήμαρχος: «Ας ξεκινήσει πρώτα να δουλεύει η βιβλιοθήκη και βλέπουμε».

Η τακτική της δημοτικής αρχής δεν κρύβει μόνο αλαζονεία και προχειρότητα. Άλλη μια σημαντική πολιτιστική υποδομή αντιμετωπίζεται ως προσωπική ιδιοκτησία των υπευθύνων του δήμου, χωρίς καμία έγνοια για χάραξη πολιτικής ή για διαφάνεια. Αντίθετα όμως με ό,τι πιστεύει η δημοτική αρχή, το δημοτικό συμβούλιο δεν υπάρχει για να εγκρίνει τιμολόγια για ράφια, ούτε ο λαός της πόλης για να εμφανίζεται στο προσκήνιο κάθε τέσσερα χρόνια.

Η ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ θα συνεχίσει να μάχεται δυναμικά για να επιστρέψει ο ουσιαστικός διάλογος και ο πολιτικός σχεδιασμός στο δημοτικό συμβούλιο∙ Απέναντι και παρά τις αντίθετες επιθυμίες των συμβούλων της πλειοψηφίας, που για μια ακόμη φορά έδειξαν ομόφωνα την περιφρόνησή τους στις δημοκρατικές λειτουργίες.

3η διάθεση προϊόντων χωρίς μεσάζοντες


Οι παραγγελίες ολοκληρώθηκαν!
Σας ευχαριστούμε!

 

Strofi_Poster_A3_01_06_2013.inddΗ Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ διοργανώνει 3η διανομή προϊόντων χωρίς μεσάζοντες. Έχουμε στόχο όχι μόνο την επίτευξη χαμηλότερης τιμής, αλλά και την ποιότητα των προϊόντων, τη στήριξη νέων και μικρών παραγωγών ή συνεταιρισμών, την τοπικότητα της παραγωγής, τη δίκαιη τιμή τόσο για τον καταναλωτή όσο και για τον παραγωγό, την οικοδόμηση προσωπικών σχέσεων με τους παραγωγούς.

Τα θετικά συμπεράσματα από τις 2 προηγούμενες απευθείας διαθέσεις προϊόντων δείχνουν ότι πετύχαμε το στόχο μας σε σημαντικό βαθμό, και μας ενθαρρύνουν να συνεχίσουμε.

Εκτός από ελαιόλαδο, μέλι, ρύζι, όσπρια κλπ, θα διατεθούν επίσης πατάτες από την Ηλεία προς 5,5€ τα 10 κιλά, ενώ θα υπάρχουν καφές, κακάο και ζάχαρη δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου από τον Συνεταιρισμό Συν.Αλλ.Οις

Η διάθεση των προϊόντων θα γίνει το Σάββατο 1 Ιουνίου 2013, ώρα 8:00 με 13:00, στο κτήμα Δέγλερη (Ευξείνου Πόντου & Σωκίων, Άνω Νέα Σμύρνη) κοντά στην ταβέρνα του «Κατσιού» (για χάρτη πατήστε εδώ).

 

Δημοτική πολιτική και αλληλεγγύη

Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της δημοτικής πολιτικής απέναντι στην κρίση; Ποια η σχέση της με την αλληλεγγύη; Αυτά ήταν τα ερωτήματα που έθεσε η δημοτική κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ σε εκδήλωσή της που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 21 Απριλίου, μια σημαδιακή μέρα για τη δημοκρατία.

foto4foto1

Κάτω από τα δέντρα του Άλσους, η Ελένη Πορτάλιου, δημοτική σύμβουλος Αθήνας (επικεφαλής της δημ. κίνησης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ) και καθηγήτρια αρχιτεκτονικής στο ΕΜΠ, και η Μαρία Βαμβουρέλλη δημοτική σύμβουλος της ΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, παρουσίασαν την εμπειρία από διάφορες πρωτοβουλίες αλληλεγγύης στην πόλη μας και αλλού, και ανέπτυξαν τους προβληματισμούς τους για το ρόλο που μπορεί να παίξει η αυτοδιοίκηση στις σημερινές συνθήκες. Άλλωστε, όπως τόνισε η Ελένη Πορτάλιου, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο μόνος θεσμός που μπορεί ακόμη να λειτουργήσει δημοκρατικά, αν φυσικά αφουγκραστεί τις ανάγκες των πολιτών, σε αντίθεση με την κεντρική εξουσία που έχει παραδοθεί στις απαιτήσεις της τρόικας.

Όπfoto2ως εξfoto3ήγησαν οι δύο ομιλήτριες, είναι πια ευρέως αποδεκτό ότι απέναντι στην πολιτική του μνημονίου οι δήμοι πρέπει να κινούνται με στόχο να μη μένει κανείς μόνος του στην κρίση. Επιπλέον όμως είναι αναγκαίο να λειτουργήσουν και πολλαπλασιαστικά, οργανώνοντας τις κοινωνικές αντιστάσεις και στηρίζοντας ουσιαστικά τις προσπάθειες αυτοοργάνωσης των τοπικών κοινωνιών, ενάντια στη λογική των άμεσων ή έμμεσων ιδιωτικοποιήσεων (π.χ. μέσω ΜΚΟ, υπεργολαβιών κ.λπ.).

Στη συζήτηση συμμετείχαν με σχόλια και προτάσεις και πολλοί από τους παρευρισκόμενους. Παράλληλα, στον ίδιο χώρο πραγματοποιήθηκε ανταλλακτικό παζάρι βιβλίου, ενώ λειτούργησε και κοινωνική κουζίνα, δίνοντας έναν αέρα γιορτής στην ημέρα. Η εκδήλωση έκλεισε με μουσική και τραγούδι –από έντεχνα και πολιτικά τραγούδια μέχρι λαϊκά και δημοτικά– από τον γνωστό πιανίστα Πέτρο Αθανασίου, την Αλεξάνδρα Κυριακοπούλου, τον Μπάμπη Κακαβά, αλλά και πολλούς από τους παρευρισκόμενους…

Eκδήλωση – συζήτηση : «Αλληλεγγύη, η δική μας απάντηση στην κρίση»

Η Δημοτική Κίνηση “ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ” διοργανώνει την Κυριακή 21 Απριλίου, εκδήλωση – συζήτηση με θέμα : «Αλληλεγγύη, η δική μας απάντηση στην κρίση».

Ομιλητές:

Ελένη Πορτάλιου, Καθηγήτρια ΕΜΠ, Επικεφαλής της ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Παναγιώτης Πάντος, Συντονιστής της ΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Μαρία Βαμβουρέλλη, Δημοτική σύμβουλος της ΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Η εκδήλωση περιλαμβάνει παράλληλα :
• Ανταλλακτικό παζάρι βιβλίων,
• Αλληλέγγυα κουζίνα,
• Ζωντανή μουσική.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Άλσος Νέας Σμύρνης, στην “σκακιέρα”, ώρα έναρξης 11:00 π.μ.
Σας περιμένουμε!

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΔΗΜΟ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗ – ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ

Αλληλεγγύη, η δική μας απάντηση στην κρίση
Αλληλεγγύη, η δική μας απάντηση στην κρίση

Χάθηκε μια ευκαιρία για την πόλη

Προύσσης και Προσκόπων ΑϊδινίουΔυστυχώς στην διαμάχη μεταξύ δήμου και Εστίας, βγαίνει χαμένη η πόλη. Το οικόπεδο ιδιοκτησίας της Εστίας επί της οδού Προσκόπων Αϊδινίου το οποίο αποφασίστηκε να πουληθεί για να καλυφθούν οικονομικά ανοίγματα, κατέληξε σε ιδιώτη. Ο δήμος είχε ενδιαφερθεί να το αγοράσει προκειμένου να αποφευχθεί η ανέγερση μιας ακόμη πολυκατοικίας στην πυκνοδομημένη Νέα Σμύρνη, αλλά παρά το γεγονός ότι προσέφερε κατά τι υψηλότερο τίμημα, δεν προτιμήθηκε έναντι του ιδιώτη. Ο λόγος ότι η Εστία έχει άμεση ανάγκη από το σύνολο του ποσού σε μετρητά για να καλύψει τρέχουσες χρηματικές ανάγκες, ενώ ο δήμος θα εξοφλούσε το ποσό σε διάστημα 2 ετών.
Έτσι το γωνιακό οικόπεδο δεν έγινε δημόσιο κτήμα, και σύντομα θα ανεγερθεί σε αυτό μία ακόμη πολυκατοικία…

Πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης: Επιμονή στο ξεπερασμένο μοντέλο των έργων βιτρίνας

Καθώς πλησιάζει η έναρξη των εργασιών ανακατασκευής της πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης, όλο και περισσότεροι αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται για ένα έργο υπέρογκου κόστους, αμφισβητούμενης χρησιμότητας και αποτελεσματικότητας, και προβληματικό όσον αφορά τη διαφάνεια.

Η ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ήδη από το 2010 είχε επισημάνει ότι η διαδικασία δημοπράτησης του έργου δεν ήταν επωφελής για το δήμο, καθώς είχε δοθεί έκπτωση μόλις 12% (ενώ για παρόμοιο έργο δύο μήνες νωρίτερα ο αντίστοιχος διαγωνισμός είχε καταλήξει με έκπτωση 56%!). Το αποτέλεσμα φυσικά ήταν η επιβάρυνση του έργου με κόστος που θα μπορούσε να φτάνει ακόμη και το 1 εκατ. ευρώ.

Μετά από πίεσή μας, η δημοτική αρχή είχε δεσμευτεί, πριν από τις τελευταίες δημοτικές εκλογές, ότι θα ακυρώσει το διαγωνισμό. Τελικά επέλεξε να κρυφτεί πίσω από μια τυπική γνωμάτευση της Νομαρχίας, για να προχωρήσει μετά τις εκλογές στην κατακύρωση του διαγωνισμού, με τη σύμφωνη γνώμη και των μεγαλύτερων παρατάξεων της αντιπολίτευσης.

Για τη ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ το κόστος ενός έργου δεν αποτελεί το μόνο ζήτημα που πρέπει να εξετάζεται. Αυτό που έχει κυρίως σημασία είναι η κοινωνική του χρησιμότητα. Η απορρόφηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ δεν είναι αυτοσκοπός. Το ζητούμενο είναι η σωστή ιεράρχηση έργων από πλευράς δήμου, η έγκαιρη προετοιμασία ώστε αυτά να είναι ώριμα όταν φτάνει η ώρα του όποιου χρηματοδοτικού πλαισίου και η πολιτική διεκδίκηση με την υπόλοιπη αυτοδιοίκηση ώστε τα κάθε είδους ΕΣΠΑ να χρηματοδοτούν τα έργα που πραγματικά έχει ανάγκη η πόλη και όχι έργα βιτρίνας χωρίς χρησιμότητα. Και φυσικά με σεβασμό της νομοθεσίας για τις αναθέσεις μελετών…

Η πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης είναι μια υπαρκτή, λειτουργική πλατεία, με ψηλά δέντρα και μνήμες για την πόλη. Τα τελευταία χρόνια οι κάτοικοι δεν τη χρησιμοποιούν συχνά, την ώρα που η κεντρική πλατεία πλημμυρίζει. Αυτό που χρειάζεται να κάνει λοιπόν ο δήμος είναι να ξανασυστήσει την πλατεία στους Νεοσμυρνιούς με έξυπνο και οικονομικό τρόπο: συντηρώντας τον εξοπλισμό της, τα αγάλματα και τη βλάστηση, διασφαλίζοντας την εύκολη πρόσβαση, διοργανώνοντας εκδηλώσεις και δρώμενα που θα επανανοηματοδοτούν τον μνημειακό της χαρακτήρα με σύγχρονο τρόπο. Όλα αυτά κοστίζουν πολύ λιγότερο από τα 2,5 εκατ. ευρώ της ανακατασκευής και δίνουν έμφαση στην κοινωνική διάσταση της πόλης, ενάντια στον πολιτισμό του τσιμέντου.

Σήμερα, εν μέσω κρίσης, είναι η ώρα να ξανασκεφτούμε τι σημαίνει δημοτική πολιτική. Δήμος δεν είναι τα άχρηστα μεγάλα έργα και η αποσπασματική κριτική, αλλά η ολοκληρωμένη προσέγγιση της πόλης, η καθαρή ιεράρχηση των αναγκών, η αξιοποίηση όλης της υπάρχουσας υποδομής και η συνεργασία με τους συλλόγους και τους κατοίκους ώστε από κοινού να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται παρεμβάσεις.

Είναι καιρός λοιπόν η κοινωνία να πάρει τα πράγματα στα χέρια της και να αλλάξει τα πράγματα ριζικά!