Πρόταση για την εκλογή των οργάνων του δημοτικού συμβουλίου

Sharing is caring!

Σύμφωνα με τον Καλλικράτη, σε κάθε δήμο συστήνεται Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Στη Ν. Σμύρνη οι επιτροπές αυτές θα απαρτίζονται από 9 δημοτικούς συμβούλους συν το δήμαρχο ή κάποιον αντιδήμαρχο. Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης δικαιούνται τρεις έδρες σε κάθε επιτροπή (και δύο αναπληρωματικά μέλη) και πρακτικά αποφασίζουν μόνες τους ποιοι δημοτικοί σύμβουλοι θα τις καταλάβουν.

Όπως είναι προφανές, μέσω της διαδικασίας αυτή συνεχίζεται το δυσαναλογικό σύστημα που εφαρμόζεται κατά τις δημοτικές εκλογές και έχει ως αποτέλεσμα την αφαίρεση εδρών από την αντιπολίτευση προκειμένου να δοθούν στην πρώτη παράταξη (είναι χαρακτηριστικό ότι η παράταξη του δημάρχου πήρε στον πρώτο γύρο 43%, αλλά κατέλαβε το 61% των εδρών). Έτσι, φαλκιδεύεται η ίδια η δημοκρατική νομιμοποίηση των οργάνων. Επιπλέον όμως οι δυο επιτροπές αποτελούν ένα είδος παραρτήματος του δημοτικού συμβουλίου και λαμβάνουν αποφάσεις για σημαντικά θέματα, τα οποία δεν θα φτάνουν στην ολομέλεια του συμβουλίου. Έτσι, ο αποκλεισμός παρατάξεων της αντιπολίτευσης από αυτές τις επιτροπές (λόγω του μικρού αριθμού εδρών και του συστήματος εκλογής), στην πραγματικότητα τις αποκλείει από την άσκηση του ρόλου τους στο δημοτικό συμβούλιο, για τον οποίο και ψηφίστηκαν από τους πολίτες.

Σε μια προσπάθεια αναίρεσης αυτής της αντιδημοκρατικής ρύθμισης και με δεδομένη τη θέση μας υπέρ της απλής αναλογικής σε όλα τα επίπεδα, καταθέτουμε στις υπόλοιπες παρατάξεις της αντιπολίτευσης την ακόλουθη πρόταση για τη συγκρότηση των οργάνων του δημοτικού συμβουλίου:

1) Οι 6 συνολικά έδρες (τακτικά μέλη) που αναλογούν στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης να μοιραστούν αναλογικά, με βάση το ποσοστό που καθεμιά έλαβε στις δημοτικές εκλογές.

2) Για την εκλογή αναπληρωματικών μελών (δύο σε κάθε επιτροπή) να προηγηθούν (κατά σειρά εκλογικής δύναμης) οι παρατάξεις που δεν θα έχουν εκλέξει τακτικά μέλη σε καμία επιτροπή.

3) Σε κάθε συνεδρίαση των επιτροπών να καλείται επισήμως, με πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα και με δικαίωμα λόγου, εκπρόσωπος κάθε παράταξης η οποία δεν διαθέτει μέλος στην αντίστοιχη επιτροπή (εξυπακούεται ότι το ρόλο αυτό θα παίζει το αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής, αν υπάρχει).

Όσον αφορά το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου, και με δεδομένο ότι ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας (οι οποίοι εκλέγονται από την αντιπολίτευση) έχουν περιορισμένο και διαδικαστικό ρόλο, δεν θα επιδιώξουμε την εκπροσώπησή μας και θα ψηφίσουμε λευκό στη σχετική ψηφοφορία.

Θεωρούμε ότι η παραπάνω πρόταση διασφαλίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο (δεδομένου του πλαισίου που θέτει ο νόμος) τη δυνατότητα της αντιπολίτευσης να ασκεί το έργο της, με απόλυτο σεβασμό στην ψήφο των πολιτών.