Σχετικά με την αναλυτική έκθεση της ορκωτής ελέγκτριας λογίστριας για τον ισολογισμό του Δήμου Νέας Σμύρνης

Sharing is caring!

Κατατέθηκε στις 22/11 στο δημοτικό συμβούλιο η αναλυτική έκθεση της ορκωτής ελέγκτριας λογίστριας για τον ισολογισμό του δήμου της 31/12/2009. Η έκθεση καταγράφει σωρεία προβλημάτων στη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών του δήμου. Αξίζει επίσης  να σημειωθεί ότι ο ισολογισμός είχε έρθει προς έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο πριν από τις εκλογές, χωρίς να συνοδεύεται από την έκθεση της ορκωτής ελέγκτριας λογίστριας, προφανώς για να εξυπηρετηθούν προεκλογικές σκοπιμότητες.

Σύμφωνα με την έκθεση για τον ισολογισμό της 31/12/2009:  

 1. Δεν αποτυπώνεται ορθά η ακίνητη περιουσία του δήμου: λείπουν 3 οικόπεδα και 1 ακίνητο που ανήκουν στο δήμο, οι αθλητικές εγκαταστάσεις της οδού Αρτάκης υπολογίζονται σε επιφάνεια 10.013,00 τ.μ. ενώ στην εφορία δηλώνονται 15.394,90 τ.μ., ο Γαλαξίας εμφανίζεται σαν ακίνητο τρίτων, τα σχολεία δεν έχουν μεταγραφεί στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και δεν εμφανίζονται στην περιουσία του δήμου, με επίδραση και στα αποτελέσματα των χρήσεων, αφού δεν καταχωρίζονται οι ετήσιες αποσβέσεις των κτιρίων τους. 
 2. Δεν εφαρμόζεται η αναλυτική λογιστική και η τήρηση αποθήκης, που είναι υποχρεωτικές εδώ και χρόνια, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προσδιοριστεί η ακριβής αξία των αναλώσεων αναλώσιμων υλικών και ανταλλακτικών παγίων (οι  αγορές το 2009 έφτασαν τα 1.227.252,18 €). Όπως μάλιστα επισημαίνει η έκθεση, λόγω της κατάστασης αυτής «εγκυμονούνται διαχειριστικοί κίνδυνοι». 
 3. Υπάρχει ασυμφωνία των λογαριασμών που παρουσιάζονται στα λογιστικά βιβλία με την πραγματική ανάλυση. Συγκεκριμένα, υπάρχει ποσό 498.515,41 € που δεν καταγράφεται σε ποιους οφείλεται, ενώ επίσης ο δήμος οφείλει ποσό 216.062,68 € σε προμηθευτές του χωρίς να είναι γνωστό ποιοι ακριβώς είναι αυτοί. 
 4. Υπάρχει ασυμφωνία στην απόδοση ΦΜΥ ανάμεσα στις περιοδικές δηλώσεις και την οριστική δήλωση ΦΜΥ, ύψους 112.664,89 ευρώ. 
 5. Τα έσοδα από τόκους καταθέσεων ήταν μόλις 39.205,30 €, ενώ η δημοτική αρχή διαβεβαίωνε προεκλογικά πως το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο του λογαριασμού του δήμου το 2009 (όπως και το 2010) ήταν 8 εκατ. ευρώ (και άρα θα έπρεπε να αντιστοιχούν σε πολλαπλάσιους τόκους).  
 6. Δεν έχουν γίνει προβλέψεις ύψους 2.800.036,23 ευρώ, χρήματα τα οποία έχουν κερδηθεί δικαστικά από τους υπαλλήλους του δήμου (για το επίδομα εξομάλυνσης). Από το ποσό αυτό 1.200.036,23 € θα έπρεπε να επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του 2009 και 1.600.000,00 € τις προηγούμενες χρήσεις. 
 7. Οι εγγυητικές επιστολές των εργολάβων και προμηθευτών του δήμου δεν παρακολουθούνται στους λογαριασμούς τάξεως, δεν απογράφονται και δεν φυλάσσονται στο χρηματοκιβώτιο του δήμου, όπως θα έπρεπε. 
 8. Δεν υπάρχουν πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής εξοπλισμού 180.000 € στους κινηματογράφους ΦΙΛΙΠ και ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ (για τα νέα καθίσματα), ώστε να διασφαλίζεται η διαχειριστική παρακολούθησή τους.
 9. Δεν έχουν διερευνηθεί όλες οι καθυστερημένες απαιτήσεις, ύψους 3.266.588,56 €, ώστε να κινηθούν οι διαδικασίες για να εισπραχθούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ενοικιαστής των δημοτικών κινηματογράφων οφείλει 258.116,75 € μέχρι 31/12/2009, ενώ ο ενοικιαστής του ανθοπωλείου στο νεκροταφείο οφείλει 733.786,79 €. Για όλες αυτές τις οφειλές δεν έχουν γίνει καν απαιτητές οι σχετικές εγγυητικές επιστολές.
 10. Εμφανίζεται μεγάλος αριθμός ομοειδών εργολαβιών με αξία λίγο κάτω από 45.000 ευρώ, προκειμένου να ανατίθενται με πρόχειρο διαγωνισμό (λήψη προσφορών) και όχι με κανονικό διαγωνισμό.
 11. Από τις δαπάνες μισθοδοσίας προκύπτει ότι περίπου 20% των εργαζομένων του δήμου είναι συμβασιούχοι, παρότι στο μεγαλύτερο μέρος τους καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
 12. Πολλά από τα παραπάνω προβλήματα είχαν εντοπιστεί και στους προηγούμενους ισολογισμούς, χωρίς ο δήμος να προχωρήσει στην αντιμετώπισή τους.

Η Στροφή Νέας Σμύρνης διά της δημοτικής συμβούλου Ρουμπίνης Τσαμασίρου πρότεινε τα εξής:

 • Να δεσμευτεί η δημοτική αρχή ότι θα προχωρήσει σε λύση των παραπάνω προβλημάτων. Στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να φέρει προτάσεις και χρονοδιάγραμμα για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Σε τρεις μήνες να φέρει έκθεση προόδου για την πορεία επίλυσης των προβλημάτων.
 • Να δρομολογηθούν διαδικασίες πρόσληψης και εκπαίδευσης του προσωπικού στις σύγχρονες ανάγκες λειτουργίας του Δήμου με καλύτερη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών (αναλυτική λογιστική κλπ.).
 • Να προμηθευτεί ο δήμος τα κατάλληλα προγράμματα για την καλύτερη παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων, έτσι ώστε να διαθέτει ανά πάσα στιγμή όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για τις αποφάσεις του.
 • Να ενισχυθεί η διαφάνεια, με δημοσίευση όλων των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Δημαρχιακής Επιτροπής και όλων των οικονομικών στοιχείων στην ιστοσελίδα του δήμου, με τρόπο που να τα καθιστά πραγματικά προσβάσιμα (δηλαδή με τίτλους θεμάτων, ταξινόμηση ανά θέμα, με δυνατότητα αναζήτησης κλπ).
 • Να διακοπεί η πρακτική της κατάτμησης παρεμφερών έργων σε εργολαβίες των 45.000 €. Παράλληλα, να δρομολογηθούν διαδικασίες που θα σπάνε τις συμφωνίες των εργολάβων πριν από τις δημοπρατήσεις, οι οποίες οδηγούν σε χαμηλές εκπτώσεις (βλ. περίπτωση πλ. Χρυσοστόμου Σμύρνης ).
 • Να σταματήσει η ομηρία των συμβασιούχων του δήμου και να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την προκήρυξη μόνιμων θέσεων εργασίας στους τομείς όπου υπάρχουν ανάγκες (παιδικοί σταθμοί, γυμναστήρια, καθαριότητα κλπ).